• PRZEWODNICZĄCYMarek MAŁAGOCKI
  • SEKRETARZ – Marcin PIECHOTA
  • Z-CA SEKRETARZA – Wojciech GROCH
  • SKARBNIK – Olimpia SZMIT
  • CZŁONEK PREZYDIUM – Andrzej ŻYŻYK