INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI

SEKCJA  POLSKA

Warmińsko – Mazurska Grupa Wojewódzka
___________________________________________________

R E G I O N    IPA   K Ę T R Z Y N

Marek Małagocki

ul. Elizy Orzeszkowej 15

11 – 400 KĘTRZYN
_________________________________________

GSM: +48 501 433 814

e-mail : region@ipaketrzyn.pl

malagocki@gmail.com

malagocki@icloud.com